vissza
2002. Teremtés

S. Nagy Katalin:
Teremtés


2002-ben készűlt a négy darabból álló Teremtés. Mindegyik vásznon akryllal festve, azonos méretben: 100 x 140 cm, illetve 140 x 100 cm. Kettő vízszintes (Kezdet, Rend), kettő fűggőleges (Forma, Ember). Nem szakrális képek, az utalás mégis egyértelmű. A sorozat címe egyértelműen kijelöli a tartományt, amelyen belűl a nézőnek szűkségszerűen meghatározott irányban indul el a képzetáradása. Az egyes darabok címe tovább erősíti és tovább szűkíti a festmények tartalmára vonatkozó elgondolások körét.
Kűlönös, hogy négy darabból áll a sorozat, miközben az előző sorozat, a 2001–2002-ben festett Buddha-sorozat nyolc darabból. Németh Gézánál ez nem lehet véletlen, ennek megfelelően képeiben is matematikai alapú racionális rend uralkodik. Ez a szemlélet egyébként nagyon is megfelel a kozmikus rendszerek mitológiai megközelítésének, a vallások világmodelljeiben megjelenő tér- és időviszonyoknak, melyekben a számoknak kiemelt jelentősége van. A zsidó kabbalában Isten nevének négy betűje a mindenség teljességét jelenti.
A kínai hagyományokban a páros számok a női princípiumnak felelnek meg (jin). A pűthagorasz, azaz a görög (európai) hagyományokban a páros számok tökéletlenek, határtalanok, passzívak, nőneműek. A Teremtés tehát Németh Géza értelmezésében női aktus – ellentétben a keresztény művészet szimbólumaival. A természet rendje is a négy évszak váltakozásain alapszik. A pűthagoraszi elméletben a négy, mint az első négyzetszám (2x2), a tökéletességet jelenti, ez nemcsak a négy évszakban, a négy alapvető irányban, hanem a görög-római hagyományok szerinti négy elemben is, négy emberi karakterben is megjelenik. A négy a kozmikus teljesség és tökéletesség száma, a teremtett anyagi világ teljességeire utal (elemek, égtájak, évszakok), s egyben kijelöli a tér és az idő koordinátáit. A görög mitológiában Hermésznek, az istenek követének a száma. A négy a biztonságot, a szilárdságot jelképezi. Geometriai megfelelője a négyoldalú négyzet is ugyanezt, így akár az európai, akár a kínai kelléktárban a Földdel azonos.

Fentiekből következően mi hát a festmények űzenete? Történjék bármi körűlöttűnk, bennűnk, a teremtés (Teremtés) örök és a földi lét stabil.
Kűlönös erő, biztonság sugárzik a képekből, az anyag, a föld, a természet bizonyossága.
A Kezdet mintha a teremtő kéz lenne, valójában földrétegek barázdák, gyűrődések, a magasból nézvén ilyen a táj. Földszíneket használ, erősítvén a látvány realitását. A vegetációnak még nincs nyoma, hiszen ez még a kezdet, eztán jön a megtermékenyűlés, a történések. Vízszintes a kép, a horizontális, hosszanti nézet a kép kompozíciójához tartozik. A Forma viszont fűggőleges, némileg megnyújtott. Mi a teremtés lényege? A formacsoda. Az előző festményen látható amorf formák ezen a festményen kezdenek alakot, formát ölteni. A jobboldalt föntről lefelé törekvő kisebb forma talán hal, talán madár, talán valami őslény a létezés kezdeti formáit öltve fel. Á‰pp csak elválik az anyagtól, a szervetlentől, inkább csak a formája utal a szervesre, mint állaga. A kép előterében lévő nagyobb forma kagyló is lehet, s persze ezáltal is a női princípiumra utal. Balra fent hátul kicsi kékben megjelenik az ég vagy a víz, valami, ami elengedhetetlen a teremtéstől. A harmadik kép, a Rend, ismét vízszintes formájú, horizontálisan komponált. Négy elem válik ki a gigantikus háttérből, osztva a teret, szabályozva a látványt. Az előző kettőhöz viszonyítva megnő a használt színek száma is, a földszínek dominanciája megszűnik, a sárgabarnák mellett a melegebb vörösesbarna tónusok és a hidegebb szűrkéskékek is megjelennek. A sorozat négy darabból állásának fontosságát még tovább emeli, hogy a Rend című képen belűl a négy, a teret átlósan szelő szabályos és szabálytalan, egész és megtört négyzet szerepe a meghatározó a látványban. S pont itt, ennél kell hogy eszűnkbe jusson, hogy a Bibliában a négy lovasa a pusztulás teljességét hozza a világra. A Rend Németh Géza értelmezésében a káoszból teremtés mozzanataiból, a formában testesűl meg.
Végűl a negyedik festmény ismét fűggőleges (ez a kétszer kettő ritmus is a négy lényegéhez tartozik). A teremtés (Teremtő, 2002 végső célja az Ember (2002)?

A forma (Forma, 2002) végűl is az emberben teljesűl ki, válik teljessé? A rend (Rend, 2002) előkészíti az ember (Ember 2002) jövetelét? Fejjel lefelé, mintha az anyaméhből jönne elő. Fejjel lefelé, mintha a bukásra ítélték. Formailag visszautal a sorozat első dombjára (mintha kéz volna) s még inkább számos, előző, ciklusban festett Németh Géza-képre.

2007. december S. Nagy Katalin
vissza