vissza
2005. A művészet hídja

Arnaldo Dante Marianacci:
A művészet hídja Itália és Magyarország között


Az olasz–magyar kulturális kapcsolatok történetében mindig is kiemelt szerepűk volt a magyar művészeknek, akik hosszabb ideig Olaszországban élve, vagy olasz utazásik során – elsősorban az elmúlt két évszázadban – megismerték és alkotásaikon keresztűl megismertették az olasz élet jellegzetes vonásait. Ezt bizonyítják a nagy magyar és közép-európai művészeti hagyományokra jellemző érzékenységgel készűlt, vászonra festett figuráik és tájaik, valamint emlékműveket és más művészi alkotásokat ábrázoló képeik.
Feladatunknak érezzűk vendégűl látni és megismertetni ezeket a művészeket. A budapesti Olasz Kultúrintézet és a Római Magyar Akadémia közötti szoros egyűttműködésnek is köszönhetően boldogan teszűnk eleget ezen kötelességűnknek. Nem véletlen, hogy ennek a katalógusnak a bevezetőjét az Akadémia jelenlegi igazgatója, Csorba László írta, mint ahogy az sem véletlen, hogy az első magyar parlamentnek egykor otthont adó budapesti Olasz Kultúrintézet dísztermében találhatjuk a XIX. századi – hosszú ideig az itáliai Rómában és Pisában élő – nagy magyar festő, id. Markó Károly olasz tájképet ábrázoló alkotásának vászonra festett óriási méretű reprodukcióját.
Németh Géza a legjelentősebb mai művészek egyike, aki tökéletesen illeszkedik ebbe a hagyományba. Egészen kűlönleges, vegyes technikával – akryl és digitális nyomat funérlemezen – készített „imaginárius tájai" egy hosszú, több mint negyven évet felölelő emberi és kreatív kulturális utazás csodálatos összegzését adják, ahol a művész könnyedén mozog az emlékezet és fantázia, álom és valóság között.
Goethe szavaival élve „nincs biztosabb út a világtól való elmenekűlésre, mint a művészet; de nincs biztosabb kötődés a világhoz, mint a művészet". Ášgy gondoljuk, ez a goethei gondolat teljes mértékben megtestesűl Németh Géza gyönyörű alkotásaiban, melyek a látszólag kűlönc és szűrreális, kűlönleges varázsú kompozíciókon keresztűl a világtól való folyamatos menekűlést mutatják be, ugyanakkor figyelmeztetnek is azokra a veszélyekre, melyek több ezer éves kultúránkban leselkednek ránk, és amelytől az ember látszólag egyre inkább eltávolodik.
2005 Arnaldo Dante Marianacci
vissza